KALA GHODA ASSOCIATION

MANECK DAVAR
Hon. Chairperson

SHIRIN BHARUCHA
Hon. Secretary

BRINDA MILLER
Hon. Festival Director

JAMSHEED KANGA

SARYU DOSHI

GEETA CASTELINO

SAROJ SATIJA

SABYASACHI MUKHERJEE

ANUJ BHAGWATI

TARANA KHUBCHANDANI

ASHAD MEHTA